Generic placeholder image

ACTRIS i Norge

ACTRIS er en europeisk forskningsinfrastruktur som skal legge til rette for forskning og studier av aerosoler, skyer og sporgasser i atmosfæren. Hovedfokus til ACTRIS ligger på å bedre forståelsen av hvordan kortlivede klimadrivere virker på hverandre, klimaet, luftforurensning og menneskers helse. Norge bidrar sterkt i ACTRIS; NILU leder ACTRIS datasenter for hele infrastrukturen, og norske observatorier leverer en lang rekke atmosfæriske målinger til ACTRIS.

ACTRIS-Norway er et prosjekt finansiert over Forskningsrådets «Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur» som startet 1. august 2022. ACTRIS-Norway vil blant annet gjøre deling av klima- og luftforurensningsdata enklere og mer brukervennlig, samtidig som det øker datakvaliteten. ACTRIS-Norway vil også gjøre tjenester og data fra ACTRIS mer tilgjengelig for både norske forskere, og forskere over hele verden. Prosjektet skal oppgradere EBAS-databasen betydelig. EBAS håndterer alle ACTRIS data målt ved bakken. En del av arbeidet vil fokusere på forbedret sanntids-dataflyt, samt gjøre data mer FAIR. Videre skal prosjektet utvikle og implementere en ny ACTRIS-dataportal, som skal være inngangsporten til alle ACTRIS-data og dataprodukter. De vil blinutviklet mer kombinerte dataprodukter sammen med ACTRIS-Norway partnere Meteorologisk institutt og Cicero.

Det NILU-ledede datasenteret til ACTRIS inneholder data fra europeiske observatorier, som også inngår i globale overvåkningsnettverk. Disse observatoriene produserer langsiktige tidsserier basert på strenge operasjonelle standarder. Det er rundt 80 ACTRIS-observatorier, hvorav tre norske:

  • Zeppelinobservatoriet på Svalbard
  • Trollhaugenobservatoriet i Antarktis
  • Birkenesobservatoriet i Agder
Disse kan du lese mer om her: Norske ACTRIS stasjoner.

Nyheter

News Entry
September62022

Kickoff for ACTRIS-Norway

News Entry
Desember132021

Forskningsrådsmillioner til ACTRIS-datasenter, EBAS og Troll